Skip to main content
تمام پست ها به دست

مرضیه گنجی زاده

گفتگو با خدیجه: از علاقه مندی به هنر تا رویای اشتغال زایی برای بانوان

IMG 6517 min 1024x618 min - گفتگو با خدیجه: از علاقه مندی به هنر تا رویای اشتغال زایی برای بانوان

قبلا حتی سوزن دست گرفتن را هم بلد نبودم و وقتی مادرم دوخت و دوز می کرد فقط تماشاچی بودم اما وقتی دوستم عکس کارهای ملیله ترمه و سرمه دوزی را به من نشان داد، به آن علاقه مند شدم و دوست داشتم این هنر را یاد بگیرم.

بیشتر...