svg+xml;charset=utf 8,%3Csvg%20xmlns%3D'http%3A%2F%2Fwww.w3 - مفهوم مادریا
daily - مفهوم مادریا

آشنایی با مفهوم مادریا

زنان سرپرست خانوار محروم از جمله اقشار آسيب­ پذير در جامعه هستند كه در معرض آسيب­ هایی چون ضعف دسترسي به فرصت هاي شغلي، نداشتن مهارت هاي لازم، بي سوادي يا كم سوادي، نداشتن درآمد مستمر و فقدان حمایت اجتماعی قرار دارند.

دختران و زنان سرپرست خانوار در مسیر خود به سوی بهبود معیشت با چالش‌هایی نظیر فقدان مهارت‌های شغلی، مهارت‌های نرم جهت اشتغال و ارتباط با بازار، کمبود یا فقدان حمایت اجتماعی، محدودیت در دسترسی به امکانات آموزشی و بازارهای کار موجهند.

آموزش به عنوان یکی از مهم­ترين ارکان توانمند‌سازي زنان در جهان مطرح بوده و مورد توجه قرار گرفته است زیرا :

آموزش داراي منافع مادي در جهت خوداتكايي زنان اسـت كـه موجـب افـزايش تحرك در جامعه مي­‌شود؛
آموزش دستيابي به فرصت‌هاي شغلي را آسان مي­‌سازد و زنان از منابع اقتصادي بهره مند مي‌شوند .
توانمندسازي زنان فرآيندي است كه طي آن زنان از نيازها و خواسته‌هاي دروني خود آگاه مي‌شوند، اعتماد به نفس جهت دستيـابي بـه هـدف را در خود تقويت مي‌­كنند و از توانايي لازم براي عملي ساختن خواسته­‌هاي خود برخوردار مي­‌شوند.

مادریا از ابتدا در پی آن بوده است که با ایجاد باورهای مثبت، آموزش های فنی و مهارت های نرم در راستای توانمندسازی دختران و زنان پناهنده و سرپرست خانوار گام بردارد.

مادریا با شعار ” ما با هم دریا می­‌شویم “ در صدد آن است که با دعوت از زنان و دختران و ایجاد بستر مناسب برای دسترسی ایشان به مهارت‌های فنی و نرم مورد نیاز برای بهبود معیشت در جهت توانمندسازی آنان گام بردارد.