توانمندسازی از طریق آموزش مهارت‌های فنی و مهارت‌های زندگی

مادریا همواره درصدد این بوده است تا قدمی در راه توانمندسازی دختران و زنان پناهنده و سرپرست خانوار بردارد. در همین راستا جهت توانمندسازی از طریق آموزش مهارت های فنی و مهارت های زندگی دوره هایی برگزار شده است. این دوره‌ها شامل دو بخش دوره‌های مهارت سخت و مهارت‌های نرم می‌باشد. در بخش مهارت‌های سخت با برگزاری دوره‌های خیاطی در دو بخش مقدماتی و پیشرفته، برشکاری، طراحی لباس ، آرایشگری و ملیله و ترمه اقدام به آموزش زنان و دختران نموده‌ایم.در کنار این کلاس‌ها دوره‌های مهارت‌های نرم از جمله مهارت‌های زندگی ، مهارت‌های کسب و کار و دیجیتال مارکتینگ نیز برگزار شده است.‌

 

بهبود درآمد از طریق فروش تولیدات و معرف به بازار فروش

مادریا در جهت بهبود درآمد بانوان از طریق فروش تولیدات حاصل از آموزش‌ها و راه یافتن به بازار فروش، بر روی دسترس پذیر شدن بازار برای زنان و دختران متمرکز شده است. از آنجائیکه بسیاری از این بانوان و دختران دسترسی محدودی به بازارهای فروش دارند، با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین که در هر موقعیت جغرافیایی در دسترس و راه مناسبی برای وصل شدن به بازارهای فروش می‌باشند، این مشکل را رفع نموده‌ایم. در سایت مادریا با شعار ((ما در کنار هم دریا می شویم))، واسطه‌های بین بازار و بانوان تولیدکننده حذف شده و با فروش محصولات از طریق سایت، کسب و کاری برای بانوان ایجاد گردیده است.

گالری تصاویر

Tailoring Training